Velkommen!

Moss Schakklub ønsker alle hjertelig velkommen til Landsturneringen 2018 i Sarpsborg, 6. til 14. juli 2018.

Påmeldingsfrist: Vi lukker online-påmeldingen 2018.07.01 23:59:00.

Gruppeinndeling: Elite, Mester, 1, 2, 3, 4, 5, Senior 50+, Senior 50+ B, Senior 65+, Junior A, Junior B, Kadett A, Kadett B, Lilleputt, Miniputt

Turneringsform: Individuell turnering

Spillesystem: 9 runder FIDE Sveitser i alle klasser.

Betenkningstid: 90 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet , + 30 sek tillegg pr trekk.

NM-klassene:

Ratingbestemte klasser

I 2018 spilles de ratingbestemte klassene for første gang etter FIDE-rating.
Les mer om dette her.

 • Eliteklassen, påmelding senest 31.mai!
 • Mesterklassen rating over 2000
 • Klasse 1 rating 1800 – 1999
 • Klasse 2 rating 1600 – 1799
 • Klasse 3 rating 1400 – 1599
 • Klasse 4 rating 1200 – 1399
 • Klasse 5 rating inntil 1200
For å være spilleberettiget for en klasse, holder det å ha vært over klassegrensen på en av de offisielle FIDE-listene f.o.m. august 2017.
Spillere som rykker ned en klasse med den nye klasseinndelingen, kan spille i sin opprinnelige klasse i NM 2018.

Aldersbestemte klasser

 • Senior 50+ født 1968 og tidligere
 • Senior 50+ B født 1968 og tidligere, FIDE-rating under 1600
 • Senior 65+ født 1953 og tidligere
 • Junior A født 1998 og senere
 • Junior B født 1998 og senere, FIDE-rating under 1600
 • Kadett A født 2002-2004
 • Kadett B født 2002-2004, FIDE-rating under 1400
 • Lilleputt født 2005-2006
 • Miniputt født 2007 og senere

Startkontingent

Startkontingent betales til Moss Schakklub NM 2018; kontonummer 1503.92.73346

NB! Husk å merke alle innbetalinger med NM 2018, navn, klasse & klubb!

Startkontingent for de ulike klassene er:

 • Klasse miniputt, lilleputt og kadett: kr 400,-
 • Klasse junior: kr 500,-
 • Alle andre klasser: kr 900,-
 • Mesterklassen: Gratis for spillere med 2300 i FIDE-rating 1/6-2018. Ellers kr 900,-
 • Eliteklassen: Gratis
NB: Etter 1. juni 2018 øker all startkontingent med kr 100. Spillere som melder avbud inntil 15. juni får refundert betalt startkontingent. Etter 15. juni refunderes halve startkontingenten. Spillere som uteblir uten forhåndsmelding får ingen refusjon.

Premiering

I år vil det bli premier til de 10 beste i hver klasse. Vår erfaring fra forrige gang vi arrangerte landsturneringen var at veldig mange premier ikke blir hentet. Vi har derfor i år valgt å premiere de 10 beste i hver klasse med premier av høyere kvalitet. I tillegg er det deltakerpremier i putteklassene.

I eliteklassen er det pengepremier. Pengepremier deles ved poenglikhet. Sum premiefond i eliteklassen kr 55.000.
1. premie: kr 20.000,-
2. premie: kr 15.000,-
3. premie: kr 10.000,-
4. premie: kr 4.000,-
5. premie: kr 3.000,-
6. premie: kr 2.000,-
7. premie: kr 1.000,-

Også i mesterklassen er det pengepremier:
1. premie: kr 5.000,-
2. premie: kr 2.000,-
3. premie: kr 1.000,-

Mobilforbud

Vennligst vær klar over at mobiltelefon er totalforbudt i spillelokalet.

Vi oppfordrer alle om å legge igjen mobiltelefonene på hotellrommet, men arrangøren vil også ha en løsning slik at deltakere kan levere inn sine telefoner i sekretariatet.

Dette gjelder både spillere som spiller og spillere som er ferdig med sitt parti, samt alle tilskuere.

Det er forøvrig FIDEs spilleregler som sier at mobiler i spillelokalet ikke er lov:

11.3.2.1 Under spillets gang er det forbudt å ha en mobiltelefon og/eller andre elektroniske enheter i spilleområdet, med mindre disse er godkjent av turneringsleder…. (FIDE-reglene kan finnes her)