Torsdag 12. juli kan du se hvordan sjakk kan sendes live, både lett og rimelig.

Når Ole Kristian Valvåg fra Tromsø Sjakklubb utviklet det nye livesystemet Clono hadde han breddesjakken i tankene sine.

– Sjakk er en fantastisk spennende sport, men dessverre er det bare noen få prosent av alle turneringspartier som sendes live, sier han.

Hans inntrykk er at «lokalt innhold» blir stadig viktigere for folk i en ellers globalisert verden, og han tror at veldig mange publikummere vil ønske å følge sine lokale favorittsjakkspillere – det være seg spillere på mesternivå, klasse 5 eller i mikroputt – dersom de får sjansen til det. Dette er utgangspunktet for Clono.

Demonstrasjon/infomøte om Clono finner sted på hotellet torsdag 12. juli kl 16:30.

Lite trengs for å sende live

Ole Kristian Valvåg. Foto: Anniken Vestby

For å sende et sjakkparti live trenger man kun to ting elektronisk: Hvilke trekk spillerne gjør og hvilken tid spillerne har igjen på klokken.

– I tradisjonelle systemer gjøres dette med et elektronisk sjakkbrett som registrerer hvordan sjakkbrikkene flytter seg. For å registrere tiden til spillerne brukes det en sjakklokke som er koblet til brettet med en ledning. Den samlede informasjonen om trekk og tid sendes videre fra brettet til en intern server, før det igjen sendes ut på internett, forklarer Valvåg.

I Clonosystemet er den tradisjonelle sjakklokken og papirnoteringsskjemaet byttet ut med et nettbrett som kjører Clonos elektroniske sjakklokke og -noteringsskjema. Spillerne trykker på klokka og registrerer trekket elektronisk. Den samlede informasjon om trekk og tid sendes videre fra nettbrettet direkte til internett.

– For spillerne er arbeidsflyten akkurat den samme som i dag, understreker han.

Som spiller må man altså ganske enkelt gjøre trekket, trykke på klokken og notere trekket.

Hardwaresnill

Den eneste infrastrukturen man trenger i spillelokalet er et trådløsnett. Clono er meget lettdrevet og «hardwaresnill», og kan kjøre på rimelige nettbrett til ca 1000 kroner.

– Det elektroniske noteringsskjemaet i Clono er for spillerne enklere og raskere å bruke enn et vanlig papirskjema, mener Valvåg.

Trekkene registreres riktig og systemet sikrer at noteringsplikten overholdes. For dommerne forenkles oppfølging og kontroll. F.eks er det enkelt å raskt sjekke et pågående parti for gjentatte posisjoner og/eller opp mot 50-trekksregelen.

En ekstra fordel for turneringsledere er at Clono snakker med Turneringsservice.

– Clono erstatter også bordkortene av papir som skrives ut fra Turneringsservice. Før runden starter vil nettbrettet være i «bordkortmodus» og vise informasjon om hvem som skal spille på de ulike bordene. Når partiet er ferdig registrerer spillerne resultatet. Resultatet sendes umiddelbart til server. I tillegg går nettbrettet etter avsluttet parti tilbake til «bordkortmodus», men med visning av resultat. Dette er nyttig for publikum i spillehallen, sier Valvåg.

Redd for juks?

Når Clono brukes i turneringer så kjører Clono på et nettbrett som er fullstendig kontrollert av turneringsleder. Datatrafikken mellom nettbrett og server er kryptert og sikker. Som en ytterligere sikring mot juks kan nettbrettet låses til å kun kjøre Clono, og det er også en brannmurfunksjon hvor man blokkerer all øvrig nettverkstrafikk slik at ingen annen kommunikasjon til og fra nettbrettet er mulig.

– I fremtidige versjoner vurderes en egen «anti-cheat modul» som analyserer pågående partier fortløpende og sier fra til dommer dersom noen spillere vurderes å ha unaturlig godt spill ifht sin rating. Dommeren kan da velge å følge ekstra nøye med på den aktuelle spilleren og avsløre eventuelt juks, forteller Valvåg.

Administrasjonsinfo

  • Clono administreres i en egen admin-portal på web. Her kan man sette opp en turnering med grupper, spillere og partier, eller man kan importere dette fra Turneringsservice. For turneringsleder er den vanlige arbeidsflyten at man importerer turneringen fra Turneringsservice etter at runde 1 er trukket, neste gang etter at runde 2 er trukket, osv. Clono ser da hvilke spillere som skal spille på hvilke bord, og sender bordkortene ut til riktig bord.
  • Tidskontrollen styres også fra Clono admin-portal. Dette betyr at man ikke trenger å stille klokkene manuelt ute på bordene. Dette er spesielt arbeidsbesparende hvis tidskontrollen endrer seg eller dersom den er komplisert å stille inn med f.eks flere steg.
  • Når partiene starter publiseres de automatisk på Clono Chess Cast. Man trenger ikke sette opp en egen visningsserver eller administrere forbindelse til Chess24/Chessbomb/Lichess etc. I admin-portalen har turneringsleder full kontroll, og dersom han eller hun ikke ønsker å vise partier, eller i ettertid fjerne de fra Clono Chess Cast, så gjøres det enkelt her.

Hjemmeside: https://clono.no

Demonstrasjon/infomøte om Clono finner sted på hotellet torsdag 12. juli kl 16:30.