Norsk sjakkdommerforening (Nsdf) ble stiftet 20. april og under sjakk-NM blir det første årsmøtet og styret for sjakkdommerforeningen valgt.
Kun medlemmer vil ha stemmerett under Årsmøtet, og kun medlemmer har en formell rett til innkalling med dagsorden senest 14 dager før Årsmøtet. Arbeidsutvalget vil imidlertid sørge for at møtet blir godt bekjentgjort.
Medlemskontingent vedtas av Årsmøtet, så frem til første årsmøte er kontingenten 0 NOK. Dette vil etter alt å dømme gjelde ut 2018. Arbeidsutvalget foreslår at årskontingent for 2019 blir 40 NOK, men dette vil altså fastsettes av Årsmøtet.
Hvis du ønsker å bli medlem i Nsdf, kan du gjøre det ved å møte frem minst 15 minutter før Nsdfs Årsmøte under Landsturneringen.