Norges Sjakkforbund har i dag innkalt til sin 97. kongress som avholdes søndag 8. juli under Landsturneringen.

Siste frist for å melde inn saker til NSFs kongress er 8. april 2018.

Saker til NSFs kongress meldes på eget elektronisk skjema.
Dette finnes på sjakk.no her.