FIDE-rating avgjør klassetilhørigheten i sjakk-NM 2018.

NSFs 96. kongress avgjorde at norsk rating avsluttes 1. juli. Det betyr at Landsturneringen 2018 blir den første som spilles med ny klasseinndeling!

Siste offisielle ratingliste i norsk rating publiseres i januar 2018, og turneringer som avsluttes etter 1/1-2018 vil ikke rates med norsk rating. NGP sesongen 2017-2018 vil basere seg på norsk rating juni 2017. Alle andre turneringer på FIDE-rating.

For Landsturneringen 2018 vil følgende overgangsregler gjelde:

 • Klasseinndeling for Landsturneringen 2018 vil baseres på FIDE-rating juli 2018 med unntak av øverste klasse hvor uttaket gjøres i juni.
 • Spillere uten FIDE rating, men med gammel Norsk rating vil bli innplassert i henhold til norsk rating.
 • Ingen må rykke ned en eller flere klasser som følge av overgang til FIDE-rating.
Alle ratingklassene blir nå basert på FIDE-rating. Her Klasse 3 Sjakk-NM 2017, som nå blir 1400-1599 i FIDE-rating. Foto: Leif Magne Svendsen / Sjakk-NM 2017

De ratingbestemte klassene blir da seende slik ut i Landsturneringen 2018:

 • Eliteklassen, påmelding senest 31.mai!
 • Mesterklassen rating over 2000
 • Klasse 1 rating 1800 – 1999
 • Klasse 2 rating 1600 – 1799
 • Klasse 3 rating 1400 – 1599
 • Klasse 4 rating 1200 – 1399
 • Klasse 5 rating inntil 1200

De aldersbestemte klassene vil gå omtrent som tidligere. Eneste endringen er i seniorklassene hvor det ble innført nye senioraldre: 50+ og 65+. I tillegg er en senior B, 50+ innført.

Seniorklassen blir nå delt i 50+ og 65+, i tillegg til Senior B for 50+. Her Senior A fra Sjakk-NM 2017. Foto: Leif Magne Svendsen / Sjakk-NM 2017

De aldersbestemte klassene vil da se slik ut i Landsturneringen 2018:

 • Senior 50+ født 1968 og tidligere
 • Senior 50+ B født 1968 og tidligere, åpen kun for spillere i klasse 3, 4 og 5.
 • Senior 65+ født 1953 og tidligere
 • Junior A født 1998 og senere
 • Junior B født 1998 og senere, åpen kun for spillere i klasse 3, 4 og 5.
 • Kadett A født 2002-2004
 • Kadett B født 2002-2004, åpen kun for spillere i klasse 4 og 5.
 • Lilleputt født 2005-2006
 • Miniputt født 2007 og senere