Alle andre klasser har påmeldingsfrist 1. juli.

Fordi det i eliteklassen skal tas ut spillere av utvalget for uttak i NSF, er påmeldingsfristen til eliteklassen satt til 31. mai.

De siste årene har det vært mellom 20 og 24 spillere i eliteklassen og halvparten av spillerne har vært GM-er og IM-er.
Årets eliteklasse ligger an til å bli en av de sterkeste noen sinne med 5 stormestre og 6 internasjonale mestre på startstreken – over en måned før påmeldingsfristnen går ut!

Påmeldte i eliteklassen kan sees her

Påmelding gjøres som vanlig via turneringsservice.

Hvem kan spille i eliteklassen?

Berettiget til å spille er

  • de tre siste kårede norgesmestere
  • nr. to og tre i siste landsturnering
  • de to beste i klasse mester i siste landsturnering
  • regjerende juniornorgesmester
  • spillere som siden forrige landsturnering har oppnådd minst en IM-inntegning, uavhengig av om de fra før har tittelen
  • spillere med rating innen ratinggrunnlaget (2350) for klassen
  • samt andre som Eliteutvalget (EU) finner kvalifisert.

Spillere som ikke er direktekvalifisert basert på de 6 første punktene, men som ønsker å spille, kan melde seg på og tas ev. ut etter påmeldingsfristen av utvalget for uttak åpen klasse.